Redovisning

Vi erbjuder skräddarsydda redovisningstjänster inom löpande redovisning, löneadministration, bokslut med årsredovisning samt koncernredovisning. Våra kunder är både små och medelstora ägarledda företag.
Våra redovisningskonsulter är erfarna och vi hanterar redovisningen för alla bolagsformer: aktiebolag, handels- och kommanditbolag, ideella och ekonomiska föreningar samt för enskilda firmor. Vi hjälper även till att registrera nya företag hos Bolagsverket och Skatteverket. Behöver ditt företag bra revisorer har vi ett flerårigt samarbete med ett flertal stora och mindre revisionsbyråer.

Löner

Om du vill frigöra kapacitet i ditt bolag och fokusera på din kärnverksamhet kan vi sköta ditt bolags lönehantering. Vi har mångårig erfarenhet av att hantera löner för företag som är anslutna till kollektivavtal. Vi arbetar med olika rapporteringssystem som enkelt kan implementeras i er organisation.

Bokslut

Vi upprättar årsbokslut enligt K2- eller K3-regelverk och upprättar bokslutsunderlag till bolagets revisor för den årliga revisionen. Under revisionsprocessen har våra redovisningskonsulter kontakt med bolagets revisor. Vi hjälper även till med månads- samt delårsbokslut och ser till att årsredovisningen skickas till Bolagsverket.

Rådgivning och skatter

Ibland kan det vara krångligt att välja rätt bolagsform för verksamheten eller att välja rätt företagsstruktur vid en expansion. Tillsammans med våra samarbetspartner – jurister, revisorer, finansrådgivare och skatterådgivare – hjälper vi dig att hitta den bästa lösningen för ditt bolag.

Du kan även få hjälp med bolagets skattedeklarationer, med inkomstdeklarationer och med periodisk sammanställning. Vi kan ta fram betalningsuträkning inför varje moms- och arbetsgivardeklaration och se till att din skatt och moms betalas i rätt tid.

Bolagsrätt

Vi hjälper till med genomförandet av olika ändringar i bolagets namn, adress, säte, räkenskapsår, aktieinnehav, verksamhet med mera. Hos oss kan du även likvidera ditt bolag, ändra aktiekapitalet, upprätta fusion, dela bolagets tillgångar samt skulder (fission), upprätta aktiebok, aktieägaravtal, kompanjonavtal samt få hjälp med anmälan för bifirma.

Lagerbolag

Vill du komma igång direkt med ditt bolag kan vi hjälpa dig att skaffa ett lagerbolag eftersom vi agerar som ombud åt en stor leverantör inom marknaden. Genom oss får du kontakt med revisorer som kan bistå med olika tjänster. Eftersom vi har ett kontaktnät inom bankvärlden kan vi även bistå med olika konsultationer inför en finansiell strukturering i bolaget. Våra konsulter stöttar dig på alla olika möten med banken så att du får rätt hjälp rakt inom processen. Med hjälp av oss kan du känna dig trygg inför din anskaffning av lagerbolag.

Byte av företagsform

Vi vet av erfarenhet att det kan vara invecklat med alla regler inför byte av företagsform. Genom vår stora erfarenhet inom området kan vi bistå med olika konsultationer som på ett smidigt sätt kan överföra tillgångar och skulder till nya bolaget. Våra redovisningskonsulter kan även hjälpa dig med olika kontraktsskrivningar och med hantering av leverantörsavtal vid övergångar.

Strukturering samt processutveckling för den interna ekonomiavdelningen
Vi har en väldokumenterad kompetens och stor erfarenhet av att bygga interna ekonomiavdelningar hos ett flertal kunder. Vi hjälper dig att bygga, utveckla och förvalta egna ekonomiavdelningar. Med vår expertis kan du som kund utveckla en effektiv och robust ekonomienhet i din organisation. Du kan sedan välja att förvalta processen själv eller att lägga ut delar av eller hela flödet till oss.